Triển khai dư địa dữ liệu trong lực lượng bán hàng với Dịch vụ Alibaba Cloud InCountry (ACIS)

Triển khai dư địa dữ liệu trong lực lượng bán hàng với Dịch vụ Alibaba Cloud InCountry (ACIS)

Salesforce là nền tảng CRM hàng đầu thị trường cung cấp mức độ chức năng và khả năng tùy chỉnh vô song mà các công ty trên toàn thế giới đánh giá cao. Các công ty từ các ngành khác nhau sử dụng các khả năng của nền tảng này để duy trì mối quan hệ với khách hàng của họ, theo dõi tiến độ giao dịch ở tất cả các giai đoạn của kênh và tạo điều kiện cho khách hàng tiềm năng và thu hút khách hàng bằng các công cụ do Salesforce cung cấp.

Không có gì bí mật khi một phiên bản Salesforce có thể được các công ty sử dụng để phục vụ khách hàng từ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường đang phát triển và ngày càng có nhiều quốc gia đưa ra các quy định bảo vệ dữ liệu mới (và cụ thể là các quy định về cư trú dữ liệu) có ảnh hưởng lớn đến cách các công ty sẽ cần hoạt động trên khắp thế giới.

Việc tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu địa phương

Việc tuân thủ các quy định của địa phương, đặc biệt là với các yêu cầu về bản địa hóa và phân phối dữ liệu, có thể trở thành một thách thức thực sự ngay cả đối với một công ty công nghệ. Vấn đề có thể trở nên tồi tệ hơn khi dữ liệu cư trú cần được triển khai cho các ứng dụng SaaS hiện có của công ty được sử dụng trên toàn cầu. Nhiều ứng dụng trong số này không cho phép mức độ tùy chỉnh cần thiết cho tác vụ, đặc biệt là vì nó liên quan đến truyền thông dữ liệu.

Một số quốc gia có quy định bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt hơn, yêu cầu dữ liệu nhạy cảm và được quản lý hiện đang được lưu trữ trong Salesforce, phải được bản địa hóa trong biên giới nội địa của họ và nghiêm cấm mọi hoạt động chuyển giao xuyên biên giới mà không có sự chấp thuận rộng rãi của chính phủ (ví dụ: Trung Quốc. Việt Nam mới đây cũng đã có những quy địunh về việc lưu trữ dữ liệu khách hàng tại thị trường việt Nam). Ngay cả khi đó, một bản sao của dữ liệu vẫn phải ở trong nước. Điều này có thể trở thành một thách thức thực sự đối với các bộ phận CNTT và tiếp thị. Để giải quyết những vấn đề này, các tùy chọn cần xem xét bao gồm:

 1. Triển khai giải pháp CRM cục bộ hoặc tại cơ sở ở quốc gia bị ảnh hưởng hoàn toàn bị ngắt kết nối với hệ thống toàn cầu.
 2. Bật phiên bản Salesforce để hỗ trợ bản địa hóa dữ liệu và phân phối dữ liệu được kiểm soát theo địa lý.

Việc triển khai một nền tảng CRM độc lập mới sẽ đặt ra một số chi phí thực tế. Chúng bao gồm triển khai một bộ máy chủ hoặc phiên bản đám mây khác ở mỗi quốc gia bị ảnh hưởng, đào tạo nhóm bán hàng và tiếp thị để làm việc với hệ thống mới, đạt được các chứng nhận tuân thủ cần thiết, bảo mật đúng cách cho hệ thống mới, khắc phục sự cố thường xuyên, duy trì các dịch vụ và bản cập nhật bổ sung cho hệ thống mới, v.v.

Việc thực hiện các yêu cầu tuân thủ trong tổ chức Salesforce ngay từ đầu là một nỗ lực phát triển tùy chỉnh rất thách thức và không tầm thường đối với một bộ phận CNTT, có xu hướng làm cho cách tiếp cận này trở thành không bắt đầu đối với hầu hết mọi người.

Cách tiếp cận tích hợp hợp lý hơn là sử dụng nền tảng theo yêu cầu hiện có cung cấp dữ liệu cư trú cho dữ liệu Salesforce. Các giải pháp như nền tảng Data Residency-as-a-Service của InCountry hoặc Alibaba Cloud InCountry Service (ở Trung Quốc), phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức quan tâm đến việc tận dụng tốt hơn tổ chức Salesforce hiện có của họ để có được cái nhìn toàn cầu về doanh nghiệp của họ.

Ngoài ra còn có một lựa chọn thứ ba để xem xét. Đơn giản là rời khỏi thị trường. Điều này có thể dễ dàng đạt được bằng cách đóng cửa văn phòng tại các quốc gia bị ảnh hưởng hoặc bị phạt bởi các cơ quan quản lý địa phương và vẫn bị buộc phải rời khỏi thị trường với danh tiếng thương hiệu tiêu cực.

Tóm tắt giải pháp Dịch vụ Alibaba Cloud InCountry (ACIS)

Nền tảng Cư trú dữ liệu InCountry-as-a-Service (DRaaS) hoặc Alibaba Cloud InCountry Service (ACIS) cung cấp giải pháp cư trú dữ liệu cho phép bản địa hóa và phân phối dữ liệu nhạy cảm và được quản lý của công dân một quốc gia tuân thủ đầy đủ dữ liệu quy định cư trú của các quốc gia bị ảnh hưởng. Ví dụ, ở Trung Quốc, PIPL (Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân) đã thu hút nhiều sự chú ý vì nó yêu cầu xử lý đặc biệt dữ liệu của công dân Trung Quốc. Đối với trường hợp này, ACIS cung cấp nhiều công cụ có thể giúp thực hiện các tình huống phức tạp nhất để xử lý và bản địa hóa dữ liệu nhạy cảm và được quản lý với sự đánh đổi tối thiểu về chức năng và không có tính năng bảo vệ dữ liệu.

Giải pháp này hoạt động theo hai phần, đầu tiên bằng cách cài đặt gói InCountry Data Residency cho Salesforce được quản lý, sau đó định cấu hình nó để hướng dữ liệu được quy định đến (các) điểm quốc gia thích hợp -có sự hiện diện. Từ đó, tất cả những gì còn lại là định cấu hình các chính sách quy định dữ liệu cho các đối tượng Salesforce. Các chính sách này xác định cách thức xử lý dữ liệu được quy định, nơi lưu trữ dữ liệu, liệu chuyển giao xuyên biên giới có được phép hay không và liệu bản sao của dữ liệu được quy định có thể được lưu trữ trong chính Salesforce hay không.

Đó là tất cả! Không phải làm gì nhiều để tuân thủ Salesforce ở hầu hết các quốc gia có yêu cầu về cư trú dữ liệu. Chúng ta hãy đánh giá chi tiết hơn giải pháp này để hiểu rõ hơn những ưu điểm của giải pháp sẵn sàng sử dụng.

Giải pháp chi tiết

Gói InCountry Data Residency for Salesforce là một gói được quản lý tiêu chuẩn có thể được cài đặt trên Salesforce. Sau khi cài đặt, gói cần được định cấu hình. Cấu hình khá đơn giản.

Thiết lập các điểm cuối

Điểm cuối là kết nối với InCountry DRaaS cần được thiết lập để liên lạc dữ liệu nhạy cảm và được quản lý giữa Salesforce và InCountry DRaaS (hoặc ACIS ở Trung Quốc).

1

Thiết lập Chính sách Quy định Dữ liệu Alibaba Cloud InCountry (ACIS)

Gói Dữ liệu InCountry dành cho Salesforce hỗ trợ ba chính sách quy định dữ liệu, như sau:

Xử lý dữ liệuLực lượng bán hàng không có DRaaS hoặc ACISMô hình dư địa dữ liệu
Nhân rộngSự hạn chếSự biên tập
KhoChỉ bên ngoàiNgoàiNgoàiChỉ bên trong
Xử lýChỉ bên ngoàiNgoàiNgoàiChỉ bên trong
Đang xemBên trong bên ngoàiBên trong bên ngoàiBên trong bên ngoàiChỉ bên trong

Ở Trung Quốc, hai chính sách quản lý dữ liệu nổi bật nhất là:

 1. redaction là một tùy chọn mặc định. Nếu bạn không nhận được sự đồng ý từ các khách hàng tiềm năng và khách hàng Trung Quốc, cũng như không nhận được sự chấp thuận cần thiết của cơ quan quản lý (Cục quản lý không gian mạng của Trung Quốc (CAC)), thì điều quan trọng là phải đảm bảo rằng dữ liệu PII của người dùng không rời khỏi biên giới Trung Quốc trong bất kỳ trường hợp nào.
 2. replication là một tùy chọn ít nghiêm ngặt hơn khi so sánh nó với chính sách redaction. Trong trường hợp này, khi có được sự đồng ý của chủ sở hữu PII và việc xem xét và phê duyệt thích hợp đã diễn ra với CAC và trong một số trường hợp, các điều khoản tiêu chuẩn cần thiết đã được đưa ra, một bản sao dữ liệu chính được lưu trữ trên ACIS, trước khi bản sao của dữ liệu này sau đó có thể được lưu trữ trên phiên bản Salesforce chính.
2

Gói InCountry Salesforce Data Residency được quản lý cho phép định cấu hình các chính sách điều tiết dữ liệu ở cấp độ đối tượng và bản ghi. Khi sử dụng chính sách cấp đối tượng, gói sẽ điều chỉnh tất cả các bản ghi liên quan đến một đối tượng Salesforce cụ thể. Mặc dù chính sách cấp bản ghi sẽ chỉ được áp dụng cho các bản ghi cụ thể có một số thuộc tính được xác định trước, chẳng hạn như thuộc tính quốc gia. Kết quả là, hỗ trợ này không chỉ có thể theo dõi các chính sách liên quan đối với hồ sơ khách hàng cần được lưu trữ ở các quốc gia khác nhau, mà còn giúp hỗ trợ khả năng kết hợp các chính sách trong một quốc gia (tức là sử dụng cả mô hình cư trú dữ liệu được biên tập và tái tạo ở Trung Quốc).

Định nghĩa các trường được bảo vệ

Trong việc định cấu hình các chính sách điều tiết dữ liệu, các trường có chứa dữ liệu được quản lý cần được đánh dấu như vậy. Gói lưu các giá trị từ các trường như vậy vào ACIS và lưu các giá trị đã băm của chúng vào Salesforce, trong khi các trường không được quản lý sẽ được lưu vào Salesforce dưới dạng giá trị văn bản rõ ràng.

3

Khi quản lý các trường được bảo vệ, hàm băm thích hợp được áp dụng cho bản gốc có thể được xác định để giá trị băm được tạo ra sẽ giống với mẫu ban đầu, ví dụ: địa chỉ email (“xxxxx @ yyy”). Nếu cần, một giá trị mặc định có thể được áp dụng cho các trường được bảo vệ của mẫu cần thiết.

4

Hoán đổi các thành phần giao diện người dùng

Bước cuối cùng là thay thế các thành phần UI gốc bằng các thành phần gói tùy chỉnh. Điều này cần được thực hiện vì các thành phần gốc sẽ tự động gửi dữ liệu được quy định đến phần phụ trợ Salesforce, điều này có thể vi phạm các quy định tuân thủ. Các thành phần của gói trước tiên lưu giá trị của các trường được bảo vệ vào ACIS, sau đó băm các giá trị này và lưu giá trị băm của các trường được bảo vệ và giá trị văn bản rõ ràng của các trường không được quy định vào Salesforce.

5

Gói hỗ trợ tất cả các thành phần giao diện người dùng thường được sử dụng để hợp lý hóa quá trình này. Cấu hình được xử lý bằng cách kéo các thành phần cần thiết vào bố cục trang và nếu cần, xác định cấu hình bổ sung theo yêu cầu của thành phần.

Nó trông như thế nào trong Salesforce

Khi cấu hình gói hoàn tất, chức năng của Salesforce vẫn như cũ. Gói InCountry Data Residency cho Salesforce tạo lại các thành phần giao diện người dùng gốc, vì vậy trải nghiệm người dùng sẽ không bị ảnh hưởng, không thêm yêu cầu đào tạo. Sự khác biệt thực sự duy nhất là các thành phần của gói xem xét vị trí của người dùng Salesforce hiện tại và hiển thị các giá trị cho các trường được bảo vệ tùy thuộc vào chính sách quy định dữ liệu đã định cấu hình.

6
7

Bằng cách sử dụng chính sách redaction, khi người dùng Salesforce truy cập vào dữ liệu được bảo vệ từ một vị trí khác với quốc gia xuất xứ của dữ liệu này, họ sẽ thấy nhãn REDACTED thay vì các giá trị văn bản rõ ràng trong các trường được bảo vệ. Ngược lại, các giá trị văn bản rõ ràng có thể được hiển thị trong các chính sách sao chép và hạn chế, vì việc chuyển các giá trị để xem qua biên giới không bị cấm.

số 8
9

Bắt đầu với Dự trữ dữ liệu trong Salesforce

Bạn muốn sử dụng Salesforce tuân thủ ? Làm theo các bước tiếp theo để bắt đầu với Dịch vụ Alibaba Cloud InCountry:

 1. Tạo một tài khoản miễn phí trên Cổng thông tin ACIS.
 2. Tạo môi trường trống.
 3. Đăng ký dịch vụ Salesforce và lưu thông tin đăng nhập của nó.
 4. Cài đặt dư địa dữ liệu InCountry cho gói Salesforce.
 5. Định cấu hình gói.

Đối với các quốc gia khác:

 1. Tạo một tài khoản miễn phí trên InCountry Portal.
 2. Tạo môi trường trống.
 3. Đăng ký dịch vụ Salesforce và lưu thông tin đăng nhập của nó.
 4. Cài đặt dư địa dữ liệu InCountry cho gói Salesforce.
 5. Định cấu hình gói.

Giờ đây, bạn đã sẵn sàng xử lý dữ liệu nhạy cảm và được quản lý tuân thủ đầy đủ các quy định về cư trú của dữ liệu tại các quốc gia bạn đã chọn.